માર્ગદર્શિત પ્રવાસ સમયપત્રક

ઇસ્તંબુલ ઇ-પાસમાં માર્ગદર્શિત પ્રવાસોનો સમાવેશ થાય છે. નીચે આપેલા શેડ્યૂલ સાથે માર્ગદર્શિત પ્રવાસો માટે તમારી મુલાકાતની યોજના બનાવો.

સોમવારે

પ્રવાસનું નામ પ્રવાસ સમય મુલાકાત સ્થળ
ટોપકાપી પેલેસ 09:00, 11:00, 13:45, 14:45, 15:30 નકશો દૃશ્ય
બેસિલિકા સિસ્ટર્ન 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:30, 16:45 નકશો દૃશ્ય
ડોલમાબાહસે પેલેસ મહેલ બંધ છે બંધ
હાગિયા સોફિયા 09:00, 10:00, 11:00, 14:00 નકશો દૃશ્ય
બ્લુ મસ્જિદ 09: 00, 11: 00 નકશો દૃશ્ય
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલય 16:00
 
નકશો દૃશ્ય
ટર્કિશ અને ઇસ્લામિક આર્ટ 12:30 નકશો દૃશ્ય
ભવ્ય બજાર 16:45 નકશો દૃશ્ય

મંગળવારે

પ્રવાસનું નામ પ્રવાસ સમય મુલાકાત સ્થળ
ટોપકાપી પેલેસ મહેલ બંધ છે બંધ
બેસિલિકા સિસ્ટર્ન 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:00 નકશો દૃશ્ય
ડોલમાબાહસે પેલેસ 09:00, 10:00, 10:45, 13:30, 15:30 નકશો દૃશ્ય
હાગિયા સોફિયા 10:15, 11:30, 13:00, 14:30 નકશો દૃશ્ય
બ્લુ મસ્જિદ 09: 00, 14: 45 નકશો દૃશ્ય
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલય 16:00
 
નકશો દૃશ્ય
ટર્કિશ અને ઇસ્લામિક આર્ટ 16:30 નકશો દૃશ્ય
ભવ્ય બજાર 17:00 નકશો દૃશ્ય

બુધવારે

પ્રવાસનું નામ પ્રવાસ સમય મુલાકાત સ્થળ
ટોપકાપી પેલેસ 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 14:45, 15:30 નકશો દૃશ્ય
બેસિલિકા સિસ્ટર્ન 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:45 નકશો દૃશ્ય
ડોલમાબાહસે પેલેસ 09:00, 10:45, 13:30, 15:30 નકશો દૃશ્ય
હાગિયા સોફિયા 09:00, 10:15, 14:30, 16:00 નકશો દૃશ્ય
બ્લુ મસ્જિદ 09: 00, 11: 00 નકશો દૃશ્ય
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલય 09: 00, 16: 30
 
નકશો દૃશ્ય
ટર્કિશ અને ઇસ્લામિક આર્ટ

12:00

નકશો દૃશ્ય
ભવ્ય બજાર 12:00 નકશો દૃશ્ય

ગુરુવારે

પ્રવાસનું નામ પ્રવાસ સમય મુલાકાત સ્થળ
ટોપકાપી પેલેસ 09:00, 10:00, 11:15, 12:00, 13:15, 14:15, 14:45, 15:30 નકશો દૃશ્ય
બેસિલિકા સિસ્ટર્ન 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:15, 15:45, 16:30 નકશો દૃશ્ય
ડોલમાબાહસે પેલેસ 09:00, 10:45, 13:30, 15:30 નકશો દૃશ્ય
હાગિયા સોફિયા 09:00, 10:15, 12:00, 13:45, 16:45 નકશો દૃશ્ય
બ્લુ મસ્જિદ 09:00, 11:00, 15:00 નકશો દૃશ્ય
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલય 09: 00, 17: 00
 
નકશો દૃશ્ય
ટર્કિશ અને ઇસ્લામિક આર્ટ 16:00 નકશો દૃશ્ય
ભવ્ય બજાર 10: 00, 16: 30 નકશો દૃશ્ય

શુક્રવારે

પ્રવાસનું નામ પ્રવાસ સમય મુલાકાત સ્થળ
ટોપકાપી પેલેસ 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:00, 13:45, 14:30, 15:30 નકશો દૃશ્ય
બેસિલિકા સિસ્ટર્ન 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:45, 16:30 નકશો દૃશ્ય
ડોલમાબાહસે પેલેસ 09:00, 10:45, 13:30, 15:30 નકશો દૃશ્ય
હાગિયા સોફિયા 09:00, 10:45, 14:30, 16:30 નકશો દૃશ્ય
બ્લુ મસ્જિદ 14: 45, 15: 30 નકશો દૃશ્ય
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલય 09: 45, 16: 30
 
નકશો દૃશ્ય
ટર્કિશ અને ઇસ્લામિક આર્ટ 10: 00, 16: 00 નકશો દૃશ્ય
ભવ્ય બજાર

12: 00, 17: 00

નકશો દૃશ્ય

શનિવારે

પ્રવાસનું નામ પ્રવાસ સમય મુલાકાત સ્થળ
ટોપકાપી પેલેસ 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 13:45, 15:00, 15:30 નકશો દૃશ્ય
બેસિલિકા સિસ્ટર્ન 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00 નકશો દૃશ્ય
ડોલમાબાહસે પેલેસ 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:30, 15:30 નકશો દૃશ્ય
હાગિયા સોફિયા 09:00, 10:15, 11:00, 13:45, 15:00, 16:00 નકશો દૃશ્ય
બ્લુ મસ્જિદ 09:00, 11:00, 14:30 નકશો દૃશ્ય
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલય 09: 30, 16: 00
 
નકશો દૃશ્ય
ટર્કિશ અને ઇસ્લામિક આર્ટ 15:00 નકશો દૃશ્ય
ભવ્ય બજાર 12: 00, 16: 30 નકશો દૃશ્ય

રવિવારે

પ્રવાસનું નામ પ્રવાસ સમય મુલાકાત સ્થળ
ટોપકાપી પેલેસ 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30 નકશો દૃશ્ય
બેસિલિકા સિસ્ટર્ન 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 નકશો દૃશ્ય
ડોલમાબાહસે પેલેસ 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:30, 15:30 નકશો દૃશ્ય
હાગિયા સોફિયા 09:00, 10:15, 11:00, 14:00, 15:00, 16:30 નકશો દૃશ્ય
બ્લુ મસ્જિદ 09:00, 10:45, 15:00 નકશો દૃશ્ય
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલય 09: 30, 16: 00 નકશો દૃશ્ય
ટર્કિશ અને ઇસ્લામિક આર્ટ 12: 00, 16: 00 નકશો દૃશ્ય
ભવ્ય બજાર બજાર બંધ છે બંધ

મહત્વપૂર્ણ નોંધો

  • અમારી માર્ગદર્શિકા સફેદ હોલ્ડિંગ કરશે ઈસ્તાંબુલ ઈ-પાસ મીટિંગ પોઈન્ટ પર ધ્વજ.
  • માટે પ્રવેશ બેસિલિકા કુંડ, ટોપકાપી પેલેસ, ડોલ્માબાહસે પેલેસ, પુરાતત્વીય મ્યુઝિયમ અને ટર્કિશ ઇસ્લામિક આર્ટસ મ્યુઝિયમ ફક્ત અમારા માર્ગદર્શિકા સાથે કરી શકાય છે.
  • હાગિયા સોફિયા ટુરનું આયોજન માત્ર એક તરીકે કરવામાં આવ્યું છે બાહ્ય મુલાકાત. તુર્કીના સંસ્કૃતિ અને પર્યટન મંત્રાલયના નવા નિયમોને કારણે વિદેશી મુલાકાતીઓ કરી શકે છે વધારાની ફી સાથે માત્ર 2જી માળની મુલાકાત લો જે છે 25 યુરો. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ફક્ત સ્થાનિક નાગરિકો માટે પ્રાર્થના કરવા માટે ખુલ્લો છે. અમારો પ્રવાસ હાગિયા સોફિયાની ટિકિટ ઑફિસમાં સમાપ્ત થાય છે, ટિકિટો સીધા પ્રવેશદ્વાર પર ખરીદવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

મીટિંગ પોઈન્ટ્સ

માટે બેસિલિકા સિસ્ટર્ન, હાગિયા સોફિયા અને બ્લુ મસ્જિદ પ્રવાસો, બસફોરસ બસ સ્ટોપ પર મળો (ડી ચિહ્નિત સ્ટોપ સાઇન) ગૂગલ મેપ વ્યૂ માટે ક્લિક કરો.
ટોપકાપી પેલેસ માટે ટોપકાપી પેલેસના મુખ્ય દરવાજા તરફ અહેમદ III ના ફાઉન્ટેન ખાતે મળો ગૂગલ મેપ વ્યૂ માટે ક્લિક કરો.
ડોલ્માબાહસે પેલેસ માટે સુરક્ષા તપાસ પછી ડોલ્માબાહસે પેલેસના ક્લોક ટાવર પર મળો. ગૂગલ મેપ વ્યૂ માટે ક્લિક કરો.
ગ્રાન્ડ બજાર માટે Cemberlitas ટ્રામ સ્ટેશનની બાજુમાં Cemberlitas કૉલમ પર મળો ગૂગલ મેપ વ્યૂ માટે ક્લિક કરો.
ટર્કિશ અને ઇસ્લામિક આર્ટ્સ મ્યુઝિયમ માટે મ્યુઝિયમના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારને મળો ગૂગલ મેપ વ્યૂ માટે ક્લિક કરો.
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલય માટે મ્યુઝિયમના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર મળો ગૂગલ મેપ વ્યુ માટે ક્લિક કરો